SEPS, a. s. týmto oznamuje svojim obchodným partnerom, ktorí nemajú ešte uzatvorenú zmluvu na prístup a pripojenie k PS pre 1. štvrťrok 2005, a aspoň rozpracovanú zmluvu na vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok pre rok 2005, aby tak urobili v termíne do 27.3.2005.

Kontakt: Ing. Husáková, tel: +421 2 5069 2321, Mgr. Čukášová, tel: + 421 2 5069 2417.

Po tomto termíne bude SEPS, a.s. zvažovať oprávnenosť prístupu jednotlivých účastníkov trhu k systému DAMAS.

Aktuality