Aktualizácia pravidiel mesačných aukcií voľných obchodovateľných prenosových kapacít. Aktuálne pravidlá pre jednotlivé profily nájdete v častiach:

Aktuality