Úpravy v požiadavkach na PpS na rok 2005

Zdieľať

Na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0156/2005/E z 29.04.2005 boli upravené požadované hodnoty podporných služieb pre rok 2005.

Podrobnejšie informácie je možné získať v časti:

Aktuality