Úspešné spustenie obchodného procesu Core Flow-Based Intraday Capacity Calculation IDCC(a)

Zdieľať

Projekt Core Flow-Based Intraday Capacity Calculation (Core FB IDCC) v rámci vnútrodenného trhu rieši vývoj a implementáciu výpočtu vnútrodenných kapacít na základe toku (metóda „flow-based“) v rámci regiónu pre koordinovaný výpočet prenosových kapacít Core, ktorý sa skladá z ponukových oblastí členských štátov EÚ: Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Všetky strany projektu potvrdili prevádzkovú pripravenosť a začiatok procesu IDCC(a) dňa 13. júna 2024 pre obchodný deň 14. júna 2024. Dnes, po dokončení tohto prevádzkového procesu, bude publikované potvrdenie o úspešnom uvedení do prevádzky.

Prostredníctvom IDCC(a) budú počítané prenosové kapacity do 14:45 pre každú hodinu nasledujúceho dňa. Výsledky procesu IDCC(a) budú denne zverejňované prostredníctvom JAO Publication tool, dostupné na https://publicationtool.jao.eu/coreID.

Účastníci trhu, ktorí majú záujem bližšie sledovať vývoj projektu, sú pozvaní, aby sa pripojili ku tzv. Core Consultative Group (CCG) zaslaním e-mailu na CoreCG@magnus.nl.

Pre projekt Core FB IDCC je tiež dostupné Q&A Fórum, prístupné cez https://coreforum.my-ems.net/.

Bližšie informácie k spusteniu projektu v anglickom jazyku TU.

Aktuality