Úspešné spustenie projektu vnútrodenných aukcií v Európe dňa 13. 06. 2024

Zdieľať

Nominovaní organizátori krátkodobého trhu a prevádzkovatelia prenosových sústav úspešne predstavili nové riešenie oceňovania cezhraničných kapacít na vnútrodennom trhu prostredníctvom nového formátu obchodovania – vnútrodenných aukcií.

Vnútrodenné aukcie podporia konkurencieschopnosť v oblastiach výroby, obchodovania a dodávky elektriny, a to optimalizovaním prideľovania cezhraničných kapacít a zabezpečením spravodlivého a nediskriminačného jednania s účastníkmi trhu.

Implementácia vnútrodenných aukcií v celej Európe je kľúčovým míľnikom pre dokončenie jednotného európskeho trhu s elektrinou.

Viac informácií sa dočítate v oficiálnej tlačovej správe MCSC na tomto odkaze.

Aktuality