V informačnom systéme Damas Energy bolo zverejnené výberové konanie na obstaranie PpS typu mFRR+ pre obdobie od 01.08.2022 do 31.08.2022 (Oznam)

Zdieľať

V informačnom systéme Damas Energy bolo zverejnené výberové konanie na obstaranie PpS typu mFRR+ pre obdobie od 01.08.2022 do 31.08.2022. Do výberového konania je možné zadať 2 ponuky, vrátane ponúk objemovo a časovo nedeliteľných.

Aktuality