V kancelárii som málo, diskutujem s ľuďmi aby som ich získal (Publikácie a články)

Zdieľať

Rozhovor s predsedom predstavenstva Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. (SEPS, a. s.) Štefanom Bugárom.
 
Ing. Štefan Bugár má 48 rokov. Absolvoval Fakultu elektrotechniky Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši . V rokoch 1977 až 1993, ako profesionálny vojak, pôsobil v rôznych funkciách v spojovacom vojsku. Od roku 1993 pracoval v súkromných telekomunikačných spoločnostiach. Dosiahol post obchodného riaditeľa AT&T –Lucent Technologies na Slovensku. Od roku 1998 pôsobil na viacerých postoch v Slovenských telekomunikáciách a pripravoval ich na transformáciu a privatizáciu, naposledy tu bol predseda predstavenstva. Býva v Trenčíne. Je ženatý, má dve deti.

Ako ste sa dostali na post predsedu predstavenstva SEPS, a. s. ?

Na tento post i ostatné posty v predstavenstve SEPS, a. s. bol vypísaný konkurz. Pripravil som svoju prezentáciu a predstavil ju dvanásťčlennej dozornej rade. Potom som čakal na výsledok rozhodnutia. Vtedajší minister ma informoval, že dozorná rada odporučila moju nomináciu. Bol som prekvapený, lebo predtým som nepôsobil v energetickom sektore. Dal som súhlas na nomináciu na túto pozíciu. Až neskôr poviem, či som urobil dobre.

Štát ako akcionár si vás vybral už druhý krát do vedenia svojho podniku, aké máte politické krytie ?

Nepôsobím v štruktúrach žiadnych politických strán. S politikou som ani pri nástupe do Slovenských telekomunikácií ani do SEPS, a. s. nemal nič spoločného.

Od čias keď SEPS, a. s. bola odštepným závodom Slovenských elektrární, to tu vlastne zostalo po starom, budete niečo meniť ?

K súčasnému usporiadaniu SEPS, a. s. mám výhrady. Myslím, že v inej podobe by mohla fungovať efektívnejšie. Treba dobudovať časti týkajúce sa bezpečnosti a štruktúry ktoré zabezpečia modernizáciu jej riadenia. Najdôležitejšie je dobudovať obchodný úsek spoločnosti. Táto potreba sa v súvislosti s blížiacou liberalizáciou na trhu stáva veľmi akútna. Potrebujeme odborníkov na úpravu odvodenej legislatívy, napr. kódexy siete, obchodné pravidlá, dispečerské poriadky atď. Ťažko nájsť energetických odborníkov zároveň schopných formulovať predpisy. Preto podnik, aby dosiahol tieto ciele, bude ešte chvíľu personálne rásť. Je možné, že potom nastúpi obdobie zoštíhľovania.

Predstavujete si firmu viac centralizovanú, alebo právomoci treba delegovať ?

Centralizácia firmy je dobrá na to, aby sa popísali procesy riadenia. Vzniká však dilema, či decentralizovať činnosti a brať na zodpovednosť manažéra, alebo centralizovať a o mnohých veciach rozhodovať z centra, alebo vysielať zástupcov z vedenia a robiť kontroly. Najprv však treba spoznať procesy vo firme. Vo všeobecnosti sú skúsenosti, že zabehnuté procesy sa ťažko spoznávajú, lebo ľudia na rôznych stupňoch riadenia nechcú, aby im cudzí ľudia nakúkali do ich odbornosti. Mnohí majú svoje poznatky v jednom zošite a nechcú ich pustiť ostatným spolupracovníkom. Zažil som to aj v Slovenských telekomunikáciách. Takéto bariéry musíme prelomiť.

Aký štýl komunikácie využívate, aby ste rýchlo a bez experimentovania dokonale spoznali procesy vo firme ?

Hneď po nástupe do funkcie som začal realizovať svoje predsavzatie poznať prevádzky, ľudí a procesy. Vo svojej kancelárii sa zdržiavam dosť málo. Chodím pravidelne do našich prevádzok na celom Slovensku. Niekedy najskôr diskutujem s vedúcimi v našich zariadeniach, aby som sa oboznámil s technológiou a procesmi, potom nasleduje voľná diskusia so všetkými zamestnancami a prehliadka prevádzky. Inokedy začnem prevádzkou , alebo stretnutím so zamestnancami. Je dôležité poznať pocity ľudí, je nevyhnutné získať ich pre plnenie úloh. Niektorí zamestnanci mi tiež dávajú záludné otázky a ja na ne musím reagovať. Avšak nielen z tohto pohľadu je výjazdový pracovný deň pre mňa náročnejší ako deň strávený v kancelárii. Neraz je potrebné na mieste preskúmať podstatu problému, o ktorom sa tvrdo diskutuje v orgánoch spoločnosti. Okrem spomínaných ciest na riaditeľstve spoločnosti v Bratislave raz do mesiaca je stretnutie, na ktoré môže prísť každý zamestnanec s myšlienkou ktorá ho trápi. Väčšinou sa rozvinie úplne neformálna diskusia pri káve a veľmi veľa sa tu dozviem, vznikajú nové námety a pohľady na riešenie niektorých problémov.

Za vyše dva mesiace ste spoznali ľudí a zrejme aj mnohé procesy, aký máte dojem ?

Ľudia v SEPS, a. s. sú múdri a schopní. Treba im dať príležitosť. Procesne je táto spoločnosť omnoho jednoduchšia ako telekomunikačné spoločnosti. Myslenie ľudí je však treba výrazne zdynamizovať. Bol som zvyknutý na rýchlejšiu komunikáciu. V telekomunikáciách sa cez vnútornú sieť dostávajú pracovníkom každú chvíľu nové informácie. Majú zároveň prístup k mnohým dokumentom. Takúto komunikáciu chceme zaviesť čo najskôr aj u nás.
Juraj Vechter

Zdroj: HN, 18.9.2003

Aktuality