Valné zhromaždenie UCTE

Zdieľať

Jarná Bratislava bola miestom zasadnutia výročného Valného zhromaždenia Únie pre koordináciu prenosu elektrickej energie, najväčšieho systému synchrónne prepojených elektrizačných sústav kontinentálnej Európy. Bolo to prvýkrát v histórii UCTE, kedy sa toto zasadnutie uskutočnilo v jednej z krajín Višegrádskej štvorky. Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a.s., ako zakladajúcemu členovi UCTE a hlavnému organizátorovi podujatia, sa tak dostalo cti privítať v Bratislave účastníkov zhromaždenia z 21 krajín Európy zastupujúcich 35 prenosových sústav. Medzinárodná spolupráca v oblasti prenosu a obchodu s elektrickou energiou ako aj rozširovanie pôsobnosti UCTE pre oblasť južnej a východnej Európy a možnosti prepojenia systému UCTE a systémov Ruska, Ukrajiny a Bieloruska boli hlavnými otázkami, ktorými sa účastníci zhromaždenia zaoberali. Na Valnom zhromaždení bol do funkcie viceprezidenta UCTE zvolený predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., Ing. Alexander Kšiňan.

Aktuality