Vážení účastníci trhu, radi by sme Vás pozvali na testovanie Decouplingu na dennom trhu, ktoré sa uskutoční dňa 13.10.202

Zdieľať

Vážení účastníci trhu,

radi by sme Vás pozvali na testovanie Decouplingu na dennom trhu, ktoré sa uskutoční dňa 13.10.2023.

Testy dajú účastníkom príležitosť otestovať si Fallback procesy za účasti prevádzkovateľov prenosových sústav a nominovaných operátorov trhu. Cieľom je overiť si, či sú zúčastnené strany pripravené plniť stanovené postupy v prípade Partial/Full Decouplingu v rámci SDAC. Súčasťou testu je Shadow aukcia a lokálne vyhodnotenie denného trhu.

Viac podrobností nájdete tu:
sdac decoupling training session with market participants common invitation.pdf

sdac decoupling training session with market participants information package.pptx

Aktuality