Verejná konzultácia k návrhu implementačného rámca spoločnej európskej platformy pre postup imbalance netting

Zdieľať

Dňa 15. januára 2018 o 12.00 hod. bola na stránkach ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k návrhu implementačného rámca spoločnej európskej platformy pre postup imbalance netting spracovaného prevádzkovateľmi prenosových sústav v súlade s povinnosťami stanovenými Nariadením Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „Nariadenie GL EB“).

Verejná konzultácia dostupná na: (https://consultations.entsoe.eu/markets/implementation-framework-imbalance-netting-process),

Verejná konzultácia bude ukončená dňa 15. marca 2018 o 12.00 hod (CET)

Spoločnosť SEPS vyzýva všetky zainteresované subjekty a účastníkov trhu, aby využili túto možnosť a aktívne sa zapojili do verejnej konzultácie predkladaného návrhu. Informácie získané v rámci verejnej konzultácie od zainteresovaných subjektov a účastníkov trhu sú dôležitým elementom pri návrhu platformy budúceho európskeho vyrovnávacieho trhu, ktorý bude prínosný pre všetkých PPS, poskytovateľov podporných služieb a účastníkov trhu s elektrinou.

Aktuality