Verejná konzultácia k sieťovému predpisu Stav núdze a obnov (Sieťové predpisy)

Zdieľať

ENTSO-E začalo verejnú konzultáciu k dvom špecifickým bodom sieťového predpisu Stav núdze a obnova (NC ER), konkrétne k trhovým interakciám a k systému automatického riadenia frekvenčného odľahčovania. Všetky záujmové strany majú možnosť predložiť svoje pripomienky v termíne do 14. januára 2015.

V priebehu minulých mesiacov sa ENTSO-E snažilo o získanie názoru zainteresovaných strán (stakeholders) k návrhu sieťového predpisu NC ER. So zreteľom na ich názory bola prepracovaná kapitola 4, týkajúca sa trhových interakcií, ako aj článok 13, ktorý pojednáva o systéme automatického riadenia frekvenčného odľahčovania. Tento článok bol vypracovaný na základe internej štúdie Odľahčenie záťaže pri zníženej frekvencii.

Za účelom poskytnutia informácií a dodatočných vstupov k predmetným bodom, ENTSO-E spustilo verejnú konzultáciu v termíne od 15. decembra 2014 do 14. januára 2015.

K uvedeným bodom NC ER sa bude konať verejný seminár dňa 8. januára 2015.

Účasť na seminári

Pripomienky je potrebné predložiť cez web rozhranie ENTSO-E do 14. januára 2015 (23:59 CET). V prípade, že zadávateľ pripomienok vyžaduje zachovanie dôvernosti, je potrebné to uviesť vo svojom príspevku.

Súvisiace dokumenty:

Dodatok nahradzujúci článok 13 a kapitolu 4 návrhu NC ER
Podporný dokument k dodatku
Technický popis k Odľahčeniu záťaže pri zníženej frekvencii

Detailnejšie informácie a dokumenty je možné získať na web stránke ENTSO-E v sekcii Sieťový predpis Stav núdze a obnova.

Zdroj: –

Aktuality