Výberové konanie na dodávku elektriny na krytie strát a pre vlastnú spotrebu na rok 2007 (2)

Zdieľať

SEPS, a.s. oznamuje že nový termín uzávierky (bod 16.1 súťažných podkladov) na predkladanie ponúk na dodávku elektriny na krytie strát a vlastnej spotreby je dňa 14.12.2006 o 12:00 h. Ostatné podmienky súťažných podkladov zostávajú nezmenené. Viac informácií na stránke Služby/Zmluvy/Súťažné podklady na dodávku elektriny a Rámcová zmluva

Aktuality