Výberové konanie na dodávku elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu na rok 2008

Zdieľať

Boli zverejnené súťažné podklady pre výberové konanie na dodávku elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu na rok 2008. Termín na predkladanie ponúk je 12.9.2007 do 9:00 hod. Dokumenty sú zverejnené v Služby/Zmluvy.

Aktuality