Výberové konanie na obstaranie podporných služieb na rok 2009

Zdieľať

V súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, § 1 ods. 2 písm. e) a podľa pravidiel stanovených v Prevádzkovom poriadku SEPS, a.s. schváleným Rozhodnutím ÚRSO č.0075/2008/02/PP, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. vyhlasuje výberové konanie na obstaranie podporných služieb na rok 2009. Súťažné podklady k výberovému konaniu sú uverejnené na:

Aktuality