Výberové konanie na poskytovateľov PpS a GRE pre obdobie 2006

Zdieľať

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy vyhlasuje výberové konanie na poskytovateľov podporných služieb (PpS) a garantovanej regulačnej elektriny (GRE) pre rok 2006.

Viac informácií je možné získať v časti:

Aktuality