Dozorná rada spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,

na základe poverenia valného zhromaždenia spoločnosti

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.


vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcií:
 

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Požiadavky:

 • VŠ vzdelanie technického, ekonomického, právneho alebo prírodovedného zamerania
 • minimálne 8 rokov praxe v riadiacich pozíciách
 • vítaná je prax v oblasti energetiky
 • manažérske schopnosti, strategické myslenie, komunikatívnosť, spoľahlivosť, vysoké
  pracovné nasadenie, schopnosť pracovať pod stresom, schopnosť riešiť konflikty
 

Člen predstavenstva zodpovedný za úsek prevádzky a údržby

Požiadavky:

 • VŠ vzdelanie technického, resp. ekonomického zamerania
 • minimálne 5 rokov praxe v riadiacich pozíciách
 • prax v oblasti energetiky, prednostne v oblasti prevádzky
 • manažérske schopnosti, strategické myslenie, komunikatívnosť, spoľahlivosť, vysoké
  pracovné nasadenie schopnosť pracovať pod stresom, schopnosť riešiť konflikty
 

Člen predstavenstva zodpovedný za úsek financií a obchodu

Požiadavky:

 • VŠ vzdelanie ekonomického, resp. technického zamerania
 • minimálne 5 rokov praxe v riadiacich pozíciách
 • prax v oblasti obchodu a finančníctva
 • výhodou je prax v oblasti energetiky
 • manažérske schopnosti, schopnosť vyjednávať, analytické myslenie, všeobecný
  ekonomický prehľad, komunikatívnosť, spoľahlivosť, vysoké pracovné nasadenie,
  schopnosť pracovať pod stresom, schopnosť riešiť konflikty
 

Člen predstavenstva zodpovedný za úsek investičnej výstavby

Požiadavky:

 • VŠ vzdelanie technického, resp. ekonomického zamerania
 • minimálne 5 rokov praxe v riadiacich pozíciách
 • výhodou je prax v oblasti energetiky
 • manažérske schopnosti, strategické myslenie, komunikatívnosť, spoľahlivosť, vysoké
  pracovné nasadenie, schopnosť pracovať pod stresom, schopnosť riešiť konflikty
 

Člen predstavenstva zodpovedný za úsek rozvoja a medzinárodnej spolupráce

Požiadavky:

 • VŠ vzdelanie technického, ekonomického, resp. právneho zamerania
 • minimálne 5 rokov praxe v riadiacich pozíciách
 • vítaná je prax v oblasti energetiky
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • znalosť štruktúry medzinárodných energetických organizácií
 • manažérske schopnosti, strategické myslenie, komunikatívnosť, spoľahlivosť, vysoké
  pracovné nasadenie, schopnosť pracovať pod stresom, schopnosť riešiť konflikty

 

 
V prípade, že spĺňate uvedené požiadavky a máte záujem
zúčastniť sa vo výberovom konaní na jednotlivé pozície, je potrebné zaslať
nasledujúce dokumenty:

 • žiadosť so štrukturovaným životopisom zameraným na predchádzajúcu prax
 • doklady o vzdelaní, štátnych skúškach a oprávneniach

Písomné prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zatvorenej
obálke s označením „Neotvárať – výberové konanie“ do 15.05.2003 do 15.00 hod. na adresu:

 

Ing. Božena Ondrušová

tajomníčka Dozornej rady SEPS, a.s.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Miletičova 5
824 84 Bratislava 26

 
Uchádzači, ktorí splnia požadované náležitosti, budú pozvaní na výberové konanie.
Výsledky výberového konania budú predložené na rozhodnutie valnému
zhromaždeniu SEPS, a.s.

Informácie o spoločnosti a jej orgánoch sú uvedené na stránke www.sepsas.sk.
 
Dokument na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Inzerát – výberové konanie VyberoveKonanie.doc
VyberoveKonanie.pdf
32 kB
34 kB

Aktuality