Základné definície a použité skratky (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. pre poskytovanie systémových služieb a vyrovnávanie odchýlok)

Zdieľať

1. Základné definície a použité skratky

 
Základné definície a použité skratky sú uvedené v oddieli A.

Aktuality