Zapojenie SEPS do medzinárodnej spolupráce FCR

Zdieľať

Dňa 02.02.2023 sa spoločnosť SEPS oficiálne zapojila do Spolupráce pre spoločné obstarávanie regulačných záloh na zachovanie frekvencie (Frequency Containment Reserves Cooperation „FCR“) ako pozorovateľ.

Projekt spolupráce FCR je v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. Novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave s cieľom vytvoriť spoločný trh pre obstarávanie a výmenu FCR v EÚ.

Zapojením SEPS do spolupráce FCR v pozícii pozorovateľa zahájila SEPS aktívnu účasť na procesoch integrácie SEPS, respektíve regulačnej oblasti SR, k platforme FCR a teda spoločnému európskemu trhu s FCR. Trvanie komplexnej integrácie je odhadované na 1,5-2,5 roka. V prípade úspešnej integrácie SEPS do platformy FCR je možné predpokladať, že významná časť FCR môže byť zabezpečovaná prostredníctvom denných aukcií organizovaných v rámci FCR platformy.

V súlade s Nariadením Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy bude aj po zapojení SEPS do tejto platformy minimálne 30% objemu FCR aj naďalej zabezpečovaných zo zdrojov v rámci regulačnej oblasti SR.

Spolupráca FCR je spoločný projekt aktuálne 12-tich prevádzkovateľov prenosových sústav (50Hertz, Amprion, APG, ČEPS, ELES, Elia, Energinet, RTE, SwissGrid, TenneT DE, TenneT NL a TransnetBW), ktorá umožňuje spoločné obstarávanie regulačných záloh s automatickou reguláciou frekvencie.

Viac informácií o Spolupráci FCR je možné nájsť na webstránke Frequency Containment Reserves (entsoe.eu).

Aktuality