Zavedenie priebežného vnútrodenného obchodovania na hraniciach SK-CZ, SK-PL a SK-HU

Zdieľať

Prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) a Nominovaní organizátori trhu s elektrinou (NEMO) zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska požiadali zástupcov Intraday Steering Committee (ID SC) projektu Single Intra-Day Coupling (SIDC, predtým projekt XBID) o schválenie založenia nového Lokálneho Implementačného Projektu (LIP 17), prostredníctvom ktorého bude realizovaná implementácia priebežného vnútrodenného obchodovania na hraniciach ponukových oblastí SK-CZ, SK-PL a SK-HU.. ID SC SIDC dňa 7.7.2020 schválila vytvorenie LIP 17, ďalším krokom v rámci LIP 17 bude spracovanie implementačného harmonogramu, ktorým bude určené predpokladané uvedenie riešenia do prevádzky. Úplne znenie tlačovej správy v anglickom jazyku TU.

Zdroj: SEPS

Aktuality