Zmeny v orgánoch spoločnosti

Zdieľať

Fond národného majetku SR ako jediný akcionár akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava 21.6.2004 rozhodol:

    1. Z funkcie člena Predstavenstva SEPS, a. s. s účinnosťou k 21.6.2004 odvolal Ing. Štefana Bugára.
    2. Do funkcie člena Predstavenstva SEPS, a. s. s účinnosťou k 21.6.2004 zvolil Ing. Tibora Csernáka.
    3. Za predsedu Predstavenstva SEPS, a .s. s účinnosťou k 21.6.2004 určil Ing. Tibora Csernáka.
    4. Z funkcie člena Dozornej rady SEPS, a. s. s účinnosťou k 21.6.2004 odvolal Ing. Vladimíra Černáka.
    5. Do funkcie člena Dozornej rady SEPS, a. s. s účinnosťou k 21.6.2004 zvolil Ing. Ľubomíra Štefánika

(am)

Aktuality