Zníženie prenosovej kapacity na profile SEPS – PSE-O (1)

Zdieľať

Oznámenie poľského operátora o znížení prenosových kapacít na profile SEPS – PSE-O:
WARNING_NOTICE.pdf

Aktuality