Zníženie prenosovej kapacity na profile SEPS – PSE-O (2)

Zdieľať

Oznámenie poľského operátora o znížení prenosových kapacít mesačných a ročných na profile SEPS – PSE-O:
WARNING_NOTICE_24_07_2006.doc

Aktuality