Zníženie prenosovej kapacity na profile SEPS – PSE-O

Zdieľať

Oznámenie poľského operátora o znížení prenosových kapacít na profile SEPS – PSE-O:
WARNING NOTICE.pdf

Aktuality