zoznam autorizovaných osôb na vykonávanie certifikačných meraní PpS v ES SR

Zdieľať

Dňa 20.10.2020 bolo predstavenstvom spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. schválené rozhodnutie o udelení autorizácie na vykonávanie certifikačných meraní na službe sekundárna regulácia napätia pre spoločnosť IPESOFT, spol. s r.o., Bytčická 2, 010 01 Žilina. Aktualizovaný zoznam autorizovaných osôb na vykonávanie certifikačných meraní PpS v ES SR je na linku Služby / Podporné služby / Zoznam autorizovaných osôb.

Aktuality