Zverejnené verejné obstarávania (1)

Zdieľať

Slovenská elektrizačná sústava, a.s. vyhlasuje výberové konania na výber zhotoviteľa na vypracovanie dokumentácií oprav :

I. Dokumentácia opravy – Preizolácia 400kV vedení V 409 Lemešany – Veľké Kapušany a V 493 Sučany – Horná Ždaňa.

II. Dokumentácia opravy oceľovej konštrukcie vedenia 220kV V 280 Senica – Sokolnice a V 283 Senica – Križovany.

III. Dokumentácia opravy oceľovej konštrukcie vedenia 2x220kV V 281/282 Sučany – Široká

Viac informácií získate v časti:

Aktuality