Zverejnené verejné obstarávania

Zdieľať

Slovenská elektrizačná sústava, a.s. vyhlasuje výberové konania na výber zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác v Elektrických staniciach Bystričany, Sučany a Veľké Kapušany. Predmetom obstarávania je „Oprava záchytnej vane T201, T202 a olejovej kanalizácie TR Bystričany“, „Oprava záchytných vaní T201 a T401 TR Sučany“ a „Oprava záchytných vaní L1, L3, Q v ES Veľké Kapušany“.

Viac informácií získate v časti:

Aktuality