Zverejnenie Implementačných príručiek k sieťovým predpisom RfG a DCC (Sieťové predpisy)

Zdieľať

Združenie prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu ENTSO-E zverejnilo dve Implementačné príručky k sieťovým predpisom Požiadavky na pripojenie do sústavy pre všetkých výrobcov (NC RfG) a Pripájanie odberateľov (NC DCC).
Implementačné príručky predstavujú podporné dokumenty, k už zverejneným sprievodným dokumentom, s dôrazom na dopad na určité technológie, prepojenie na lokálne charakteristiky siete ako aj potrebu koordinácie medzi prevádzkovateľmi sústav a užívateľmi siete.

Implementačné príručky:
www.entsoe.eu/news-events/…

Zdroj: SEPS

Aktuality