Zverejnený účinný Dokument S Technických podmienok

Zdieľať

Dňa 19.6.2024 vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutie č. 005/2024/E-TP, ktorým mení svoje rozhodnutie č. 0002/2023/E-TP zo dňa 20.03.2023 o schválení technických podmienok prevádzkovateľa sústavy v časti, ktorá upravuje podmienky pripojenia zariadení na výrobu elektriny a zariadení na uskladňovanie elektriny do sústavy (Dokument S Technických podmienok).

Dokument S so zmenenou kapitolou S4 nadobúda účinnosť 28.6.2024. Dokument je k dispozícii TU.

Aktuality