V dňoch 5. – 8. septembra 2022 sa v elektrickej stanici v Bystričanoch konalo cvičenie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru SR (HaZZ). Bolo zamerané na záchranu pomocou lezeckej a leteckej techniky na vysokonapäťovom vedení, ktoré prevádzkuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS).