Akcie prenosovej sústavy od FNM SR nadobudne Ministerstvo financií SR

Zdieľať

Bratislava 19. septembra – Majetkovú účasť Fondu národného majetku (FNM) SR na podnikaní spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS, a. s.) so sídlom v Bratislave vo výške 100 % nadobudne v mene SR Ministerstvo financií (MF) SR. Vyplýva to z návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorý prerokovala a schválila na dnešnej schôdzi vláda SR.
„Výlučným dôvodom prevodu 100-% majetkovej účasti FNM SR na podnikaní spoločnosti SEPS, a. s., na štát je docieliť naplnenie požiadaviek novej energetickej legislatívy, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2012,“ uvádza sa v dôvodovej správe k vládnemu materiálu.
Nová energetická legislatíva totiž vyžaduje zabezpečenie nezávislosti (vlastnícke oddelenie) prevádzkovateľa prenosovej sústavy od výrobných činností a dodávateľských činností.
V súčasnosti FNM SR, respektíve Ministerstvo hospodárstva SR na základe Zmluvy o prevode výkonu práv a povinností akcionára priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu nad spoločnosťou SEPS, a. s., a zároveň priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu nad osobou vykonávajúcou činnosť výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu, alebo si v súvislosti s ňou môže uplatňovať akékoľvek právo.
„Uvedený stav nie je v súlade s požiadavkami novej energetickej legislatívy ohľadom nezávislosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Z uvedeného dôvodu navrhovaný postup má za cieľ zosúladiť aktuálny stav s požiadavkami 3. energetického balíka tak, ako bola implementovaná v rámci novej energetickej legislatívy SR, a teda zabezpečiť nezávislosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy prevádzkovateľa prenosovej sústavy,“ zdôrazňuje FNM SR v materiáli.
„Tým, že akcie SEPS, a. s., prechádzajú na rezort financií, tak na rokovaní vlády SR bola vznesená pripomienka, aby akýmsi odborným garantom na určitej platforme mohlo byť aj Ministerstvo hospodárstva SR. Tým, že sa jedná o vysoko odbornú záležitosť, a keďže MF SR nemá sekciu energetiky, tak sa bude hľadať možnosť, ako by sme aktívne mohli byť súčinní v tejto spoločnosti,“ informoval hovorca rezortu hospodárstva Stanislav Jurikovič.

Zdroj: TA SR

Tlačové správy