Bezpečnostné cvičenie v elektrickej stanici SEPS v Križovanoch nad Dudváhom

Zdieľať

Dňa 6. 10. 2015 sa v elektrickej stanici (ESt) spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) v Križovanoch nad Dudváhom konalo súčinnostné taktické cvičenie „Križovany 2015“.
Bezpečnostné cvičenie zorganizoval prevádzkovateľ prenosovej sústavy SEPS v spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Trnave, Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Záchrannou zdravotnou službou Bratislava, Kontrolným chemickým laboratóriom civilnej obrany v Nitre, Západoslovenskou distribučnou, a. s., a Okresným úradom v Trnave. Narastajúca hrozba teroristického útoku v súvislosti s aktuálnym vývojom vo svete podčiarkuje potrebu pre všetkých prevádzkovateľov sieťových systémov byť pripravený zasiahnuť v prípade vzniku kritickej situácie na takých dôležitých objektoch elektrizačnej sústavy SR.
Pozvanie na toto podujatie prijali aj veľvyslanci pri Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Predstaviteľov OBSE pozvala na Slovensko veľvyslankyňa SR pri OBSE pani Oľga Algayerová za účelom bližšie ich oboznámiť s možnosťami a potenciálnymi kapacitami našej republiky v súvislosti s uvažovaným vybudovaním jedinečného školiaceho a výcvikového centra pre elektroenergetickú infraštruktúru pre krajiny OBSE v Lešti.
Cieľom bezpečnostného cvičenia bolo preveriť funkčnosť a koordináciu činností všetkých hlavných zložiek Integrovaného záchranného systému SR a zamestnancov spoločnosti SEPS v krízovej situácii v súlade so zákonom č. 45/2011 Z. z. V zmysle tohto zákona je povinnosťou SEPS ako prevádzkovateľa prenosovej sústavy SR pravidelne precvičovať modelovú situáciu hrozby jej narušenia alebo zničenia.
„Je dôležité plniť si povinnosť prevádzkovateľa prvku kritickej infraštruktúry a tak ako káže zákon ´pravidelne precvičiť modelovú hrozbu narušenia alebo zničenia prvku´. O to viac, že pri poslaní spoločnosti, akou je tá naša, zničenie elektrickej stanice v Križovanoch by malo vážny dopad na život a spoločenské fungovanie trnavského regiónu,“ uviedol výkonný riaditeľ sekcie bezpečnosti Ing. Hubert Kubeš. „Za jeden z najdôležitejších prínosov celého cvičenia považujem naštartovanie a zintenzívnenie komunikácie a koordinovanej spolupráce so zložkami Integrovaného záchranného systému SR.“
Simulácia kritickej situácie v Elektrickej stanici Križovany nad Dudváhom preverila vzájomné väzby a činnosti od detekcie narušenia prvku elektrizačnej sústavy SR, cez vyrozumenie, po nasadenie bezpečnostných a záchranných zložiek na zneškodnenie páchateľa, zamedzenie páchania jeho ďalšej nežiaducej činnosti a eliminovanie negatívnych dôsledkov ohrozenia sústavy. Preverila sa činnosť zodpovedných a vedúcich zamestnancov pri riešení mimoriadnej udalosti, činnosť a koordinácia zasahujúcich zložiek Integrovaného záchranného systému a pripravenosť zainteresovaných strán.
„Získané skúsenosti z cvičenia využijeme na zdokonalenie príprav na prípadnú mimoriadnu situáciu a tiež pri príprave a organizovaní ďalších cvičení na prvkoch kritickej infraštruktúry,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Ing. Miroslav Stejskal. „Pevne verím, že v budúcnosti zostaneme len pri nácvikoch a nikdy nebudeme musieť byť vystavení reálnemu ohrozeniu a aktivácii záchranných zložiek v takom rozsahu, ako bolo demonštrované v rámci tohto cvičenia.“

Foto: SITA

Zdroj: SEPS

Tlačové správy