Ceny elektriny by sa mali znížiť

Zdieľať

BRATISLAVA 29. februára (SITA) – Cena elektrickej energie sa pre domácnosti ako aj podnikateľov zníži. Podľa informácií agentúry SITA, sa totiž znížia poplatky za systémové služby, ktoré platí každý odberateľ elektrickej energie pre potreby zabezpečenia stability elektrizačnej sústavy. Tieto poplatky by mali klesnúť o 18 až 20 %. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS, a. s.) už zaslala na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) podnet na prehodnotenie výšky systémového poplatku.

„Áno, môžem potvrdiť, že sme po niekoľkotýždňových intenzívnych konzultáciách s ministerstvom hospodárstva, ktoré v našej spoločnosti zabezpečuje výkon akcionárskych práv, a po rokovaniach s regulačným úradom zaslali podnet na prehodnotenie výšky systémového poplatku,“ potvrdil pre agentúru SITA predseda predstavenstva Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy Ján Horkovič. Zároveň ocenil v tejto otázke tak prístup ministerstva ako aj šéfa regulačného úradu Jozefa Holjenčíka. Podľa neho priestor na zníženie poplatku za systémové služby vznikol na základe úspor v predpokladanej výške 30 mil. eur, ktorú prenosová sústava dosiahla pri obstarávaní podporných služieb. Podľa šéfa prenosovej sústavy Jána Horkoviča znížením súčasných taríf za systémové služby sa zároveň znížia riziká negatívnych korekcií v budúcich obdobiach. V roku 2011 sa na koncovej cene elektriny pre domácnosti podieľali systémové poplatky 6,35 %.

Podľa ministra hospodárstva Juraja Miškova zníženie systémových poplatkov pocítia najmä firemní zákazníci. “Je to veľmi dobrá správa pre podnikateľov, ktorí platia tieto systémové poplatky, a ktoré patria v Európskej únii medzi najvyššie. Som veľmi rád, že sa nám podarilo túto úsporu premeniť na zníženie cien elektriny,“ uviedol minister hospodárstva Juraj Miškov. Podľa neho pre domácnosti by sa mohli znížiť ceny elektriny o približne do jedného percenta. Cena elektrickej energie pre domácnosti, ktorú stále stanovuje regulačný úrad, sa naposledy menila začiatkom tohto roka. Cena elektrickej energie vtedy vzrástla v priemere o 2 %.

Zdroj: SITA

Tlačové správy