Energetici odložili práce na vedení, kde hniezdi sokol lastovičiar

Zdieľať

Územie Slovenska je pretkané hustou sieťou elektrických vedení, ich sumárna dĺžka je približne až 35 tisíc kilometrov. Súčasťou rozvodného systému elektriny je aj prenosová sústava, tvorená kovovými stožiarmi, ako nosnými prvkami nadzemných elektrických vedení. Konštrukcie stožiarov sú dlhodobo využívané vtáctvom, ako bezpečné a vhodné miesta na hniezdenie. Týmto spôsobom sa rozhodol hniezdiť aj sokol lastovičiar, ktorý svoje potomstvo vychováva až v letných mesiacoch. Energetici prerušili práce na vedení, kde tieto sokoly hniezdia, aby im umožnili nerušenú výchovu štyroch mláďat.

„Sokol lastovičiar k nám prilieta hniezdiť z ďalekých afrických zimovísk, preto sa uňho tento proces začína o niečo neskôr – znášanie vajíčok začína v máji, približne po mesiaci za z nich liahnu mláďatká. Tie potrebujú ďalší mesiac v opatere dospelého páru, kým samé nájdu odvahu vzlietnuť,“ informuje Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

„Žiaden zo sokolov si nestavia vlastné hniezdo, pomáhame im okrem iného aj inštaláciou hniezdnych podložiek a búdok. Dlhodobo spolupracujeme so spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., pri umiestňovaní búdok na ich stožiare. Primárne majú búdky slúžiť pre sokola rároha. Pri obci Kapince, v nitrianskom okrese, si pár sokola lastovičiara vybral hniezdo krkavca, hneď vedľa búdky, v ktorej zase vyviedol tri mláďatá sokol myšiar. Sokoly sa tu cítia bezpečne, sú chránené pred predátormi i nepriazňou počasia a vychovajú viac potomstva,“ hovorí Chavko.

„Hniezdo sokola lastovičiara sa nachádza na stožiari vedenia napätia 220 kV. Tento typ vedení postupne nahrádzame typom 400 kV, tak to malo byť aj v tomto prípade. Z dôvodu výskytu chráneného živočícha sme práce prispôsobili jeho biologickým požiadavkám, o ktorých sme boli informovaní. Vodiče sme demontovali tak, aby bolo minimalizované vyrušovanie hniezdiaceho páru. Ostatné práce, teda demontáž stožiara, budú pokračovať až po tom, ako nám ornitológovia potvrdia, že všetky štyri mláďatá hniezdo opustili,“ informuje Norbert Deák zo Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s.

„Veľmi si vážime príkladný prístup spoločnosti SEPS a prispôsobenie prác záujmom ochrany prírody. Podobným spôsobom sme spolu ochránili mláďa orliaka morského, keď sa prispôsobili práce počas výstavby nového vedenia v roku 2016 (viac info TU). “ uzatvára Chavko.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: Jozef Chavko, Ochrana dravcov na Slovensku, 0903 768 394, chavko@dravce.sk, Norbert Deák, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., vedúci odboru komunikácie, 0918 891 940, norbert.deak@sepsas.sk

 

Doplňujúce informácie:

  • Sokol myšiar je najpočetnejším z našich sokolov, preto búdky na stožiaroch obsadzuje najčastejšie.
  • Po poslednej kontrole môžeme konštatovať, že všetky 4 mláďatá sokolov lastovičiarov sú v poriadku a za niekoľko dní už opustia hniezdo natrvalo.
  • Sokol lastovičiar loví takmer výhradne vtáky, predovšetkým spevavce a hmyz. Dokáže chytiť aj takých výborných letcov, ako sú dážďovníky, lastovičky, či belorítky.

Ochrana dravcov na Slovensku, Trhová 54, 841 01 Bratislava, www.dravce.sk

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 15880/59A, 821 09 Bratislava, www.sepsas.sk


Tlačové správy