ENERGETIKA: Situácia pri prenose elektriny je stabilná, riziko blackoutu je veľmi nízke

Zdieľať

Za obdobie od prvého do dvadsiateho druhého marca zaznamenala SEPS pokles spotreby elektriny na úrovni 2,4 %.

BRATISLAVA 27. marca (SITA) – Situácia pri prenose elektriny je aktuálne stabilná, bez ohrozenia bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektriny. Pre agentúru SITA to potvrdil vedúci odboru komunikácie Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) Norbert Deák. Riziko blackoutu, čiže totálneho výpadku elektrizačnej siete, je podľa neho v súčasnosti veľmi nízke, situácia je stabilná. „Prípadné zvýšenie rizika môže nastať v momente výpadku obslúh dôležitých prvkov vo veľkom počte, napríklad v podobe masívneho rozšírenia počtu chorých kľúčových zamestnancov elektrární a dispečerských pracovísk, či už v rámci Slovenska alebo v rámci regiónu kontinentálnej Európy,“ dodal Deák.

Spoločnosť SEPS aj po prerušení výroby vo veľkých továrňach, čoho dôsledkom je zníženie odberu elektriny, zabezpečuje podľa neho bezpečné a spoľahlivé prevádzkovanie prenosovej sústavy a riadenie slovenskej elektrizačnej sústavy v reálnom čase. Vývoj zaťaženia elektrizačnej sústavy je ovplyvňovaný súborom viacerých faktorov a nie je možné jednoznačne určiť váhu vplyvu toho ktorého faktora. „Je však možné konštatovať, že od momentu zavedenia opatrení na zmiernenie šírenia ochorenia COVID-19 v rôznych oblastiach hospodárstva dochádza k postupnému znižovaniu zaťaženia elektrizačnej sústavy a hrubej koncovej spotreby elektriny, a to aj pri porovnateľnej priemernej teplote voči rovnakému obdobiu minulého roka. Z tohto dôvodu môžeme implicitne konštatovať, že odstavenie či zníženie prevádzky vo veľkých podnikoch vrátane automobiliek prispelo k medziročnému poklesu zaťaženia a hrubej koncovej spotreby elektriny,“ dodal Deák.
Spotreba elektriny na Slovensku v mesiacoch január a február 2020 bola oproti rovnakému obdobiu roku 2019 nižšia o 2,2 %. V prvom kalendárnom týždni marca tohto roka spotreba elektriny vzrástla o 2,3 %, čo bolo podľa Deáka pravdepodobne ovplyvnené aj medziročným poklesom teploty o 2,3 Celziových stupňov. V druhom a treťom kalendárnom týždni marca SEPS zaznamenala medziročný pokles hrubej koncovej spotreby elektriny o 3,7 %, respektíve o 5,9 %. „Celkovo za obdobie od prvého do dvadsiateho druhého marca sme zaznamenali pokles spotreby elektriny na úrovni 2,4 %,“ doplnil Deák.

Elektrizačná prenosová sústava Slovenska je súčasťou prepojeného európskeho systému, z čoho plynú určité výhody aj nevýhody. Okrem individuálnych povinností jednotlivých prevádzkovateľov prenosových sústav (TSO) v regióne kontinentálnej Európy z uzatvorených medzinárodných zmluvných vzťahov a príslušnej legislatívy vyplývajú aj povinnosti prispievať stanoveným spôsobom aj k udržateľnosti spoľahlivej prevádzky celej prepojenej sústavy kontinentálnej Európy. „Tieto povinnosti si náležite plníme. Pokiaľ ide o vzájomnú výpomoc medzi susednými TSO v našom regióne, aktuálne je situácia v rámci bežných prevádzkových štandardov,“ uzavrel Deák.

Zdroj: SITA

Tlačové správy