ENERGIA: Za konečnou cenou elektriny je jej výroba, distribúcia aj prenos

Zdieľať

Bratislava 3. marca (TASR) – Pod konečnú cenu elektriny pre domácnosti sa podpisujú viaceré poplatky – za jej výrobu, distribúciu aj prenos. Pre rok 2010 tvorili poplatky súvisiace s výrobou elektriny 57,14 % celkovej ceny.V rámci toho podiel silovej elektriny, ktorá pochádza priamo od výrobcu, bol 45,2 %, tarifa za prevádzku systému predstavovala 4,73 % a poplatok za systémové služby 7,21 %.

Ako ďalej vyplýva z výročnej správy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), zvyšných 42,86 % z koncovej ceny elektriny pre domácnosti tvorili vlani tzv. sieťové poplatky. Ich súčasťou je poplatok za prenos elektriny vrátane strát (3,10 %), distribúcia bez strát (31,51 %) a straty z distribúcie (8,26 %).

Z konečnej ceny elektriny vyberá 15 % prevádzkovateľ prenosovej sústavy, Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), a.s., z čoho samotnej spoločnosti zostávajú 3 %. „Poplatky realizované cez prevádzkovateľa prenosovej sústavy tvoria najmenšiu časť cenového reťazca výroba – prenos – distribúcia,“ uviedol pre TASR hovorca SEPS, a.s. Igor Gallo.

Zvyšok tvoria poplatky za systémové služby, ktoré smerujú k dodávateľom podporných služieb a poplatky za prevádzkovanie systému, ktoré idú výrobcom elektriny. „Tieto dva druhy poplatkov tvorili v roku 2010 približne 12 % z koncovej ceny elektriny,“ doplnil Gallo.

Zdroj: TASR

Tlačové správy