Fórum regulácie elektrickej energie víta návrhy prevádzkových noriem UCTE

Zdieľať

Fórum regulácie elektrickej energie uvítava (prijíma) návrhy prevádzkových noriem prezentovaných združením UCTE. UCTE je poverené ďalším vylepšovaním týchto noriem a adresovaním závažných právnych aspektov
 
Na februárovom zasadnutí Fóra regulácie elektrickej energie, na ktorom Európska Komisia,
Regulátory, prevádzkovatelia prenosových sústav a spotrebiteľské organizácie diskutovali o
otázkach rozvoja európskeho trhu s elektrickou energiou, bolo združenie UCTE poverené
úlohou navrhnutia spoločného súboru zásad spoľahlivosti a bezpečnosti pre prevádzku
medzinárodne prepojených prenosových sústav.

V spojitosti s týmto poverením, UCTE znovu preverilo všetky už existujúce pravidlá,
ktoré sa úspešne osvedčili v priebehu poslednej dekády a 18.10.2002 prednieslo prvé
návrhy všeobecných zásad (noriem).

Fórum potvrdilo, že je potrebný komplexný súbor všeobecných zásad bezpečnosti a
spoľahlivosti, ktoré by mali prevádzkovatelia PS a užívatelia siete dodržiavať, aby
sa zabezpečilo efektívne a bezpečné fungovanie prepojenej sústavy a príslušná kvalita
dodávok elektrickej energie.

UCTE prezentovalo návrhy ako ďalej rozvíjať spoločné normy bezpečnosti a
spoľahlivosti, čo „Fórum“ uvítalo.

UCTE bolo vyzvané pokračovať vo svojej práci a naďalej rozvíjať progresívne a
záväznejšie pravidlá. UCTE bude viesť tento proces počas pravidelných stretnutí,
konaných na technickej úrovni spolu s CEER, NORDEL a Komisiou. Keď to bude vhodné,
budú všetky dôležité strany, vrátane užívateľov sústavy, prizvané k účasti na týchto
stretnutiach. UCTE predloží ďalšie dosiahnuté pokroky na nasledujúcom stretnutí „Fóra“.

Kontakt

Marcel BIAL, UCTE Secretary General

Boulevard Saint-Michel, 15 , B-1040 Brussels
Tel: +32 2 741 69 41 Fax: +32 2 741 69 49

Profil UCTE

Únia pre koordináciu prenosu elektrickej energie (UCTE) je združením prevádzkovateľov prenosových sústav štátov kontinentálnej Európy, ktorá poskytuje spoľahlivý trh, východiskový pre všetkých účastníkov (členov).
Usiluje sa o výkonnú a bezpečnú prevádzku prepojených elektrizačných sústav a dáva signály na trh v prípade adekvátneho úpadku systému.
Už viac ako 50 rokov vydáva UCTE technické pravidlá a odporúčania za účelom skoordinovania medzinárodnej prevádzky vysokonapäťových prenosových sústav, tak aby mohli všetci pracovať na jednej spoločnej UCTE frekvencii 50 Hz. UCTE je zaviazaná napomáhať rozvoju systému, pri získavaní nových požiadaviek trhu, ale bez vzniku strát z hľadiska spoľahlivosti už existujúceho systému.
Sieť UCTE prináša bezpečné zásobovanie elektrickou energiou 400 miliónom ľudí jednej z najväčších medzinárodne-synchrónnych elektrizačných sústav.
Toto technické pozadie napomáha rozvoju konkurencieschopnosti na trhu.

Zdroj: UCTE October 2002

Tlačové správy