Implementácia prvého sieťového predpisu EU začala!

Zdieľať

Vydané dňa: 14/08/2015, Brusel

Dnes, po prvýkrát, nadobúdajú v celej Európe účinnosť spoločné pravidlá pre výpočet kapacity a riadenie preťaženia (CACM). Predmetné usmernenia nastoľujú európske pravidlá fungovania cezhraničného denného a vnútrodenného trhu v EÚ.

Do konca roka 2018 musí byť dokončená implementácia Nariadenia EU CACM. K tomu je nevyhnutná súčinnosť všetkých, predovšetkým prevádzkovateľov prenosových sústav, výrobcov, obchodníkov či regulátorov. Za účelom zjednodušenia interakcie medzi jednotlivými účastníkmi, agentúra ACER a ENTSO-E zriadili Európske výbory zainteresovaných strán (European Stakeholder Committees/ESC). Prvé stretnutie je naplánované na 29. septembra 2015 v Bruseli. Prvá konzultácia k implementácii CACM bude zverejnená 24. augusta 2015.

Príprava predpisov týkajúcich sa trhu začala spoluprácou samotných PPS na regionálnej úrovni. Aktuálne prebieha niekoľko implementačných projektov čím sa uvádza do praxe predmetná nová legislatíva EU. Generálny sekretár ENTSO-E pán Konstantin Staschus konštatoval “To čo práve teraz robí Európa v oblasti trhu s elektrinou nebolo nikdy predtým uskutočnené. Úloha je to neľahká, avšak výsledok je toho hodný: ušetrené 4 miliardy EUR ročne na účtoch z elektriny”.

Úspech samozrejme závisí na aktívnej spolupráci všetkých zainteresovaných. Za týmto účelom budú v septembri zriadené ESC. Všetky dôležité kľúčové súčasti implementácie budú predmetom konzultácií. Prvá z nich bude zverejnená 24. augusta 2015 k Regiónom výpočtu kapacity.

Predsedníčka Rady ENTSO-E pani Bente Hagem konštatuje, že “To čo aktuálne prebieha je reálna realizácia vnútorného trhu s elektrinou. Je nevyhnutné aby sa každý zapojil a spolupracoval pri jeho realizácii. Celé je to o pol miliarde zákazníkov a ich ekonomickom blahobyte”.

Súvisiace odkazy:

EU guideline on Capacity Allocation and Congestion Management (Official Journal)
ENTSO-E webpage on the CACM guideline

Tlačové správy