Informácia k situácii na profile SK/CZ

Zdieľať

 

Prevádzkovatelia prenosových sústav Slovenskej a Českej republiky, SEPS, a. s., a ČEPS, a. s., oznamujú, že vzhľadom na ukončenie prác na niektorých vedeniach, ktoré prevádzkuje SEPS, a. s., by nemalo dochádzať k tak výraznému obmedzeniu priepustnosti profilu, k akému dochádzalo od druhej polovice augusta 2011.

Z dôvodu realizácie údržbových prác v priebehu mesiaca august a september 2011 dochádzalo k obmedzeniu kapacít na cezhraničnom profile SR/CZ a následne tak k nútenému kráteniu voľných nominácií. K takejto situácii došlo po prvýkrát od zavedenia spoločnej obchodnej oblasti a spustenia Market Couplingu na dennej báze /1.9.2009/. Prevádzkovatelia prenosových sústav Slovenskej a Českej republiky, oznamujú, že vzhľadom na ukončenie prác na niektorých vedeniach, ktoré prevádzkuje SEPS, a. s., by nemalo dochádzať k tak výraznému obmedzeniu priepustnosti profilu, k akému dochádzalo od druhej polovice augusta 2011.

Krátenie voľných nominácií v D-2 prebiehalo v zmysle platných pravidiel. V súvislosti s podozrením na špekulatívne správanie sa niektorých subjektov sa dňa 20.9.2011 v 21. obchodnej hodine uplatnilo plné skrátenie nominácií, pričom celá obchodovateľná kapacita bola poskytnutá pre Market Coupling.

Prevádzkovatelia prenosových sústav SR a ČR si uvedomujú nevyhnutnosť aktualizácie pravidiel a zavedenia nového mechanizmu uplatňovaného v prípade obmedzení na profile. Z tohto dôvodu bude v blízkej dobe iniciované stretnutie so zástupcami regulačných orgánov SR a ČR a pripravený postup pre rok 2012.

Mgr. Igor Gallo, výkonný riaditeľ sekcie podpory riadenia
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
+421 2 5069 2111, +421 908 714 752
igor.gallo@sepsas.sk , www.sepsas.sk

Tlačové správy