Informácia: Začiatok publikácie údajov z výpočtu kapacity pre denný trh prostredníctvom flow-based v regióne Core, výsledkov simulácie Market Coupling a aktualizovaného plánu projektu

Zdieľať

Členovia projektu Core Flow-Based Market Coupling (Core FB MC) pripravili tlačovú správu o postupnom prechode na testovanie metódy flow-based prostredníctvom tzv. externého paralelného chodu (external parallel run), ktorý obsahuje zverejnenie dát prvého výpočtu kapacity na základe metódy flow-based a súvisiacich výsledkov simulovaného prepojenia trhu. Projekt Core FB MC je základom pre implementáciu prepojenia denného trhu na základe flow-based metódy v celom regióne výpočtu kapacity Core (Core CCR) v rámci Single Day-Ahead Coupling (SDAC).

Tlačová správa je dostupná v anglickom jazyku TU.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy