Interim Coupling projekt: Spustenie projektu do prevádzky 17. 06. 2021 potvrdené

Zdieľať

Nominovaní organizátori trhu s elektrinou a prevádzkovatelia prenosových sústav oznamujú, že vzhľadom na úspešné potvrdenie technickej a právnej pripravenosti je spustenie projektu Interim Coupling do prevádzky potvrdené na 17. 06. 2021 (prvý obchodný deň bude 18. 06. 2021).
 
Úplné znenie tlačovej správy je dostupné v anglickom jazyku TU.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy