Konferencia ZO SOZE pri SEPS, a.s.

Zdieľať

Dňa 22.5. 2007 sa uskutočnila konferencia ZO SOZE pri SEPS a.s., ktorá zhodnotila uplynulé obdobie a vytýčila ciele na nové volebné obdobie. V riadnych voľbách bol na budúce volebné obdobie zvolený výbor ZO SOZE pri SEPS, a.s. Výbor ZO SOZE bude pracovať v zložení : Ivan Dubeň – predseda ZO SOZE, Michal Sokoli – podpredseda ZO SOZE, členovia výboru : Michal Tkáč (Veľké Kapušany), Ivan Tonhajzer (Horná Ždaňa), Ľuboš Obžut (Sučany) Marián Mihalda (Žilina) a Augustín Mihálik (Križovany).
V mene generálneho riaditeľa i v mene vedenia SEPS, a.s. pozdravil účastníkov konferencie člen predstavenstva SEPS, a.s. a vrchný riaditeľ úseku ekonomiky a financií Vladimír Ševčík. V svojom prejave ocenil korektnú spoluprácu s odbormi, vyjadril záujem na ďalšom udržiavaní sociálneho zmieru a rešpektovaní vzájomných oprávnených požiadaviek. V prezentácii o vývoji inflácie a raste miezd v SEPS, a.s. poukázal na dôsledné plnenie dohodnutej PKZ. V obsiahlej diskusii boli vyjasnené otázky týkajúce sa zamestnanosti i potreby rekvalifikácie v úzko špecializovaných profesiách obslúh RZ, kde dochádza k zmene technológií a optimalizácii. Obe strany sa zhodli na potrebe citlivého prístupu k zamestnancom a prehodnocovaniu jednotlivých potrieb a záujmov priamo v teréne.
„Vstup vedenia firmy, ktorý predniesol pán Ševčík, hodnotíme z pohľadu odborovej organizácie veľmi vysoko. Oceňujeme odbornosť, vecnosť i sociálny rozmer jeho príspevku. Celé rokovanie sa nieslo v duchu obojstranne ústretovej spolupráce. Som rád, že v takejto atmosfére som dostal možnosť pokračovať v svojej práci na príprave novej kolektívnej zmluvy a sociálneho programu pre členov odborovej organizácie i všetkých zamestnancov SEPS, a.s. Ďakujem za prejavenú dôveru v mene svojom i v mene celého výboru,“ zhodnotil svoje dojmy z konferencie staronový predseda ZO SOZE pri SEPS, a.s. Ivan Dubeň.
„Sme na jednej lodi – zamestnanci, manažment i odborová organizácia. Naším spoločným záujmom sú spokojní ľudia v prosperujúcej spoločnosti,“ dodal vrchný riaditeľ úseku ekonomiky a financií a člen predstavenstva Vladimír Ševčík.

Zdroj: SEPS, a.s.

Tlačové správy