Na správnu reakciu v reálnom čase treba byť dobre pripravení

Zdieľať

Video: Simulácia udalostí z 8. januára 2021 vedúcich k rozpadu prepojenej európskej sústavy a k okamžitej reakcii na vzniknutú kritickú situáciu

Slovenská prenosová sústava je súčasťou prepojeného celoeurópskeho systému, v ktorom sa javy prenášajú veľmi rýchlo z jednej prenosovej sústavy do ostatných, a to bez ohľadu na to, či existuje medzi prenosovými sústavami priame prepojenie, alebo nie. Spolu s využívaním výhod prepojenej európskej sústavy Slovensko znáša aj riziká zavlečenia problému zo zahraničia na naše územie.

Začiatkom tohto roka, 8. januára 2021, došlo k situácii, ktorá podrobila vážnej skúške bezpečnostné systémy kontinentálnej Európy. V dôsledku výrazného pádu frekvencie na juhu Európy došlo k rozpadu prepojenej európskej sústavy a v procese nápravy sa opäť potvrdilo, aká je dôležitá úzko koordinovaná medzinárodná spolupráca.

Všetci prevádzkovatelia prenosových sústav a aj SEPS robí všetko pre to, aby takáto situácia nenastala. Keď však porucha nastane, ide o deje prebiehajúce vo veľmi krátkom čase, preto vykonať opatrenie až v momente udalosti nie je možné a na jej zvládnutie treba mať vopred pripravené účinné nástroje, ktoré musia správne reagovať na parametre monitorované priebežne v reálnom čase. Okrem pravidelnej kontroly dobrého stavu ochranných technológií musia byť pripravení aj pracovníci a preto SEPS pravidelne vykonáva skúšky a nácvik opatrení na zabránenie kritickým situáciám a testy obnovy elektrizačnej sústavy po blackoute.

Odborné vysvetlenie udalostí z 8. januára, vedúcich takmer až k rozsiahlemu blackoutu, prinášame v krátkom videu (©Austrian Power Grid), ktoré zverejňujeme na našom webovom sídle so súhlasom rakúskeho prevádzkovateľa prenosovej sústavy (www.apg.at).

Zdroj: SEPS

Tlačové správy