Na vedení SEPS v Bystričanoch trénujú hasiči záchranné práce

Zdieľať

V dňoch 5. – 8. septembra 2022 sa v elektrickej stanici v Bystričanoch koná cvičenie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru SR (HaZZ). Je zamerané na záchranu pomocou lezeckej a leteckej techniky na vysokonapäťovom vedení, ktoré prevádzkuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS).

SEPS poskytla možnosť príslušníkom HaZZ vykonať výcvik na vyradenom 220 kV vedení 271 a 275. V súčinnosti s pracovníkmi SEPS budú trénovať letecké a lezecké záchranné práce a riešenie incidentov na vedení a stožiaroch vysokého napätia.

 „Naša spoločnosť spolupracuje so záchrannými a bezpečnostnými zložkami a poskytuje im možnosti na trénovanie zásahov v rôznych situáciách, ku ktorým môže dôjsť. Príležitosť zrealizovať cvičenie na vedení a stožiaroch vysokého napätia sa nevyskytne bežne. Podarilo sa nám vytvoriť tento priestor a ponúkli sme ho príslušníkom HaZZ v nadväznosti na spoluprácu z minulých rokov, ktorá bola utlmená v období pandémie,” uviedla Sandra Čičová Kotzigová, hovorkyňa SEPS.

Na výcviku v Bystričanoch sa zúčastňuje celkovo 45 profesionálnych hasičov, sú medzi nimi aj príslušníci HaZZ Českej republiky.

Kontakt pre médiá: Sandra Čičová Kotzigová, špecialista – hovorca, komunikacia@sepsas.sk, +421 918 415 607


O Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska. SEPS garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy, vyrovnanú výkonovú bilanciu medzi výrobou a spotrebou v reálnom čase, zabezpečuje cezhraničný prenos elektriny a je zodpovedná za presné meranie prenesenej elektriny. SEPS prevádzkuje spolu 2357 km vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 690 km 220 kV vedení a 22 elektrických staníc. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR. SEPS je členom Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, aktívne podporuje integráciu trhov a cezhraničnú kooperáciu s okolitými prenosovými sústavami. Generálnym riaditeľom spoločnosti je od 16. februára 2021 Ing. Peter Dovhun.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy