Národné trhy s elektrinou Slovenska, Českej republiky a Maďarska sa dohodli na vytvorení spoločného a koordinovaného procesu, ktorý vedie k vytvoreniu jednotného európskeho trhu s elektrinou.

Zdieľať

30. mája 2011 podpísali predstavitelia národných regulačných úradov (ÚRSO, ERÚ a MEH), prevádzkovateľov prenosových sústav (PPS) (SEPS, ČEPS, MAVIR) a inštitúcie zodpovedné za organizovanie národných trhov s elektrinou (OKTE, OTE a HUPX) Slovenska, Českej republiky a Maďarska spoločné Memorandum o porozumení (Memorandum) o spolupráci pri vytváraní dobre fungujúceho, prepojeného a integrovaného jednotného európskeho trhu s elektrinou.

Signatári Memoranda sa, v snahe urobiť krok dopredu pri dosahovaní regionálnej integrácie trhu s elektrinou, dohodli na začlenení trhovej oblasti Maďarska s elektrinou k prepojenému trhu s elektrinou Českej republiky a Slovenska počas roka 2012, s použitím metodológie prepojenia trhov prostredníctvom jednotnej ceny.

Toto riešenie, vzhľadom na jeho vyzretosť, ale aj vzhľadom na jeho vzťah k súčasnému vývoju cieľového európskeho modelu jednotného trhu s elektrinou, bude uskutočnené na princípoch, ktoré sú používané v regióne s elektrinou strednej (CEE) a západnej Európy (CWE). Signatári Memoranda považujú toto prepojenie za logický medzi krok pred pripojením k regiónu CWE. Účastníci tohto aktu budú preto po úspešnom prepojení trhov spoločne iniciovať rozšírenie obchodnej oblasti o ďalšie trhy regiónov CEE a CWE.

Za účelom dosiahnutia efektívnej koordinácie vedúcej k spoločnému cieľu – úspešnému vytvoreniu dobre fungujúceho krátkodobého trhu s elektrinou v spoločnej obchodnej oblasti Slovenska, Českej republiky a Maďarska v prvej polovici roka 2012, bude vytvorená expertná skupina zástupcov signatárov Memoranda.

Zdroj: TASR

Tlačové správy