Odborári SEPS si zvolili nové vedenie

Dňa 6. 6. 2019 sa v Žiline konala volebná konferencia Základnej organizácie Energeticko-chemického odborového zväzu (ZO ECHOZ) pri SEPS, na ktorej bolo zvolené jej nové vedenie.

Na konferencii sa zúčastnilo 35 zvolených delegátov a členov výboru ZO ECHOZ pri SEPS a ako hosť predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Miroslav Obert. Vo svojom príhovore ocenil snahu ZO ECHOZ o konštruktívny dialóg so zamestnávateľom a ubezpečil účastníkov, že vedenie spoločnosti považuje za dôležité vytvárať primerané pracovné a životné podmienky pre zamestnancov. „Čím viac zamestnancov budú odbory zastupovať, tým budú relevantnejším a silnejším partnerom pri kolektívnom vyjednávaní so zamestnávateľom,“ vyjadril sa M. Obert a zdôraznil, že má záujem o spätnú väzbu zo strany zamestnancov a ich zástupcov v  odborovej organizácii.

Po správe o činnosti výboru a hospodárení ZO ECHOZ pri SEPS pristúpili účastníci k voľbe nového vedenia, členov revíznej komisie a hospodára. Z volieb vzišlo nové zastúpenie v zložení: predseda  Michal Sokoli, podpredseda Ľuboš Obžut, členovia revíznej komisie Dušan Chvíľa, Marián Muntág, Vladimír Šuty, Juraj Záhumenský a hospodár Patrícia Plachová.

V diskusii na záver konferencie sa účastníci zaoberali viacerými aktuálnymi témami zamestnancov SEPS, odznela napríklad informácia o nových podmienkach rekreácie na firemnej chate v Štrbe, alebo o komisii pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré pôsobí v SEPS.

Tlačové správy