Opatrenia v súvislosti s ochranou pred prenosom infekcie koronavírus COVID-19 v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Zdieľať

Na celom území našej republiky platí mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády SR zo dňa 11.3.2020 a núdzový stav v zdravotníctve vyhlásený uznesením vlády SR zo dňa 15.3.2020 s účinnosťou od 16.3.2020.

Ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorý je zodpovedný za bezpečný a spoľahlivý prenos elektrickej energie od výrobcu do distribučnej sústavy,od výrobcu k priamemu odberateľovi, ako aj cezhraničný prenos elektriny, od začiatku situáciu pozorne monitorujeme a postupne prijímame opatrenia, ktoré reagujú na aktuálny stav.

Od 4.3.2020 v SEPS pracuje komisia zložená zo zástupcov jednotlivých úsekov, ktorej úlohou je koordinovať opatrenia s cieľom zabránenia šírenia ochorenia koronavírus na jednotlivých pracoviskách spoločnosti SEPS.

Najvýznamnejšou úlohou prevádzkovateľa prenosovej sústavy je zabezpečiť nepretržité dispečerské riadenie, ktoré je kľúčovým prvkom bezpečného, spoľahlivého a kvalitného prevádzkovania elektrizačnej sústavy SR, uviedol vrchný riaditeľ úseku podpory riadenia Igor Gallo, poverený vedením tejto osobitnej komisie. Za týmto účelom boli v spoločnosti SEPS zavedené špeciálne režimové opatrenia pre minimalizáciu šírenia ochorenia koronavírus v podmienkach slovenského elektroenergetického dispečingu v Žiline. Platia aj špeciálne režimové opatrenia pre minimalizáciu šírenia ochorenia koronavírus v podmienkach pracovísk úseku prevádzky s dôrazom na pracoviská s nepretržitou prevádzkou, t. j. stále služby a obsluhy na elektrických staniciach prenosovej sústavy.

Dôležitou súčasťou udržiavania bezpečného prostredia pre zamestnancov prevádzkovateľa prenosovej sústavy bolo aj vydezinfikovanie priestorov na všetkých pracoviskách komplexným dezinfikačným postrekom suchou hmlovinou, ktorého účinnosť je 30 dní odo dňa aplikácie.

Pri vstupoch na ktorékoľvek pracovisko SEPS je každý povinný podrobiť sa meraniu telesnej teploty digitálnym teplomerom a pohybovať sa v spoločných priestoroch SEPS iba s ochranným rúškom. Každé pracovisko má vyhradenú špeciálnu karanténnu miestnosť. Spoločnosť SEPS v maximálnej miere umožňuje svojim zamestnancom prácu z domu a obmedzila plánované investičné a prevádzkové činnosti na nevyhnutné minimum. Pre styk s verejnosťou platia skrátené úradné hodiny podateľne až do odvolania.

Tlačové správy