Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (ďalej len SEPS, a. s.) zo dňa 26.04.2012 bol s účinnosťou od 26.04.2012 z funkcie člena predstavenstva a podpredsedu predstavenstva SEPS, a. s., odvolaný Ing. Igor Grošaft. Za podpredsedu predstavenstva SEPS, a. s., bol určený Ing. Michal Pokorný.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy