Oznámenie vo veci prideľovania prenosových kapacít v časovom rámci vnútrodenného trhu na profile SK-PL

Zdieľať

Spoločnosti Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) ako prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) v Poľsku, a na Slovensku informujú, že alokácia prenosových kapacít v časovom rámci vnútrodenného trhu na slovensko-poľskej hranici bude dočasne prerušená od 19./20.11.2019 (posledný obchodný deň, pre ktorý sa uskutoční vnútrodenné prideľovanie kapacít na profile SK/PL je obchodný deň 19.11.2019). Prerušenie vyplýva z implementácie jednotného prepojenia vnútrodenných trhov (Single Intra-Day Coupling – SIDC) prostredníctvom spustenia druhej vlny projektu XBID v Poľsku, ktorá nezahŕňa hranicu poľskej a slovenskej ponukovej oblasti. Po úspešnom spustení druhej vlny projektu XBID je plánovaná implementácia dočasného riešenia založeného na mechanizme explicitnej aukcie (Dočasné Riešenie). Časový rozdiel medzi spustením druhej vlny projektu XBID a Dočasného Riešenia vyplýva z potreby implementácie mechanizmu explicitnej aukcie a jeho integrácie s SIDC na strane PSE s predpokladanou dobou trvania 2 mesiace. Implementácia dočasného riešenia v druhej polovici januára 2020 bude možná vďaka efektívnej spolupráci oboch PPS.

Informácia o spustení dočasného riešenia na poľsko-slovenskej hranici bude v dostatočnom predstihu poskytnutá prevádzkovateľmi prenosových sústav.

Plánované cieľové riešenie je predpokladané so zahrnutím slovensko-poľskej hranice v SIDC.

SEPS ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy na území SR vzhľadom na avizované dočasné prerušenie prideľovania prenosových kapacít v časovom rámci vnútrodenného trhu na hranici SK-PL informuje, že explicitné prideľovanie cezhraničných prenosových kapacít v časovom rámci vnútrodenného trhu na hraniciach SK-CZ a SK-HU bude aj naďalej pokračovať tak, ako doteraz.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy