Podpis zmluvy na zhotovenie diel
„Rozvodňa 400 kV Bystričany“, „Rozvodňa 400 kV H. Ždaňa – rozšírenie“
a „Rozvodňa 400 kV Križovany – rozšírenie“

Zdieľať

Akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) dňa 6. 2. 2017 vo svojom sídle slávnostne podpísala zmluvu na zhotovenie diel „Rozvodňa 400 kV Bystričany“, „Rozvodňa 400 kV H. Ždaňa – rozšírenie“, „Rozvodňa 400 kV Križovany – rozšírenie“ so združením SAG Elektrovod, a. s., a Alter Energo, a. s.

Predmetom dodávky podľa uvedenej zmluvy je výstavba novej 400 kV rozvodne v lokalite Bystričany a rozšírenie dvoch jestvujúcich 400 kV rozvodní v lokalitách Križovany a Horná Ždaňa v priebehu rokov 2017 až 2019. Zrealizovanie diela umožní zaústenie nových 400 kV prenosových vedení do uvedených rozvodní a zvýši spoľahlivosť prenosu a dodávky elektriny. Stavebno-technologický projekt za viac ako 13,9 milióna eur bude spolufinancovaný Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR) z prostriedkov Medzinárodného fondu na podporu odstavenia JE V1 Bohunice (BIDSF).

Víťazná ponuka vzišla z verejnej súťaže podľa pravidiel EBOR, ktorá sa uskutočnila v roku 2016. Predbežný záujem o túto súťaž prejavilo účasťou na obhliadke staveniska 16 spoločností a združení. Ponuky podalo 5 uchádzačov, pričom ponuka združenia SAG Elektrovod, a. s., a Alter Energo, a. s., bola cenovo najvýhodnejšia. S výstavbou sa začne v druhom štvrťroku 2017.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy