Porucha na izolátorovom závese v Ružomberku

Zdieľať

V Ružomberku naša spoločnosť realizuje opravu na 220 kV vedení V273.

Je roztrhnutý dvojitý kotevný izolátorový záves na podpernom bode číslo 104 na 220 kV vedení V273. Oprava tejto poruchy si vyžaduje výmenu izolátorového závesu, ktorá pozostáva z niekoľkých etáp.

Po zaistení elektrického vodiča proti pádu na zem a jeho umiestnení do pôvodnej trasy sa momentálne realizuje finálna montáž samotného izolátorového závesu.

Elektrické vedenie 22kV, ktoré je v správe SSE-D, a. s., križuje 220 kV vedenie V273 a za účelom zabezpečenia bezpečnosti pri práci musí zostať do odstránenia poruchového stavu vypnuté.

Predpokladáme, že izolátorový záves bude opravený vo večerných hodinách s následným sprevádzkovaním vedenia.

Za problémy súvisiace so vzniknutou situáciou sa ospravedlňujeme.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy